Fiat Professional ROMAR RADOM Fiat Professional ROMAR RADOM
      
Chrysler Dodge Fiat Jeep  
 
    www.fiatprofessional.pl        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Usługi finansowe

Usługi posprzedażne
Fiat Leasing


Nowe znaczenie leasingu.

Oferta Fidis Leasing to najwygodniejszy sposób na samochód. Koniec z tradycyjnym leasingiem!

Teraz Ty decydujesz, jaka paleta opcji jest najbardziej korzystna dla Twojej firmy: elastyczna spłata, Ubezpieczenie Ryzyka Straty Finansowej (GAP), Ubezpieczenie Wartości Fakturowej pojazdu (RTI), Ubezpieczenie Spłaty Leasingu "Bezpieczny Leasing", atrakcyjny pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych OC/AC/NNW/ASS czy też kilka z nich.

Fidis Leasing Polska Sp. z o.o. oferuje podmiotom gospodarczym finansowanie od 0% opłaty wstępnej - wybierz dowolny samochód osobowy lub dostawczy i skorzystaj z oferty Fidis Leasing.

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy leasingu:

 • wniosek o zawarcie umowy leasingu z Fidis Leasing Polska Sp. z o.o.;
 • aktualny wyciąg z właściwego rejestru;
 • NIP, REGON;
 • umowa spółki - w przypadku spółek cywilnych, statut - w przypadku jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej;
 • oświadczenie o niezaleganiu/ zaleganiu z podatkami w Urzędzie Skarbowym i składkami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;
 • NIE WYMAGAMY Zaświadczeń z ZUS i US!
   

Przy minimalnej Opłacie Wstępnej możemy poprosić Cię również o:


 • bilans i rachunek wyników za ostatnie 3 lata sprawozdawcze oraz sprawozdanie F01 za okres bieżący (jeśli są sporządzane);
 • potwierdzone przez Urząd Skarbowy deklaracje podatkowe za bieżący okres oraz za poprzedni rok obrachunkowy, w przypadku spółdzielni: uchwała o najwyższej sumie zobowiązań, podjęta przez walne Zgromadzenie Wspólników.

Dla podmiotów prowadzących działalność krócej niż 2 lata:

 • opłata wstępna: od 25%;
 • okres finansowania: do 48 miesięcy;
 • kwota finansowania: do 60 000 zł brutto.


Zabezpieczenie prawne umów leasingowych: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Korzystającego.

Wiecej informacji na stronie http://www.fidisleasing.pl/
 

 
 
· polityka prywatności    · informacje o cookies